Aktuálně

14.3.2022

ČLENSKÁ SCHŮZE TO

ČLENSKÁ SCHŮZE TO SOKOL DOLNÍ POČERNICE z.s.

HOTEL SVORNOST 30.3.2022 - 18.hod.

Program schůze:
1. Zahájení, prezence přítomných
2. Zpráva o hospodaření za rok 2021
3. Plán hospodaření na rok 2022
4. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2021
5. Informace o trénování mládeže 2021, vize 2022 (Ondřej Duffek)
6. Závodní týmy pro rok 2022 (Jan Daněček)
7. Volba delegátů na VH spolku
8. Diskuze, závěr

https://tenis.sodopo.cz/pdf/vyrocni_zprava_tenis_2021.pdf

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

3.3.2022

 SoDoPo Míčový sedmiboj mužských dvojic

                                               SoDoPo Míčový sedmiboj mužských dvojic

                                                      1. ročník – sobota 11. června 2022

Míčový sedmiboj je určen pro 16 mužských dvojic (věková kategorie 15+); každý z účastníků je v rámci soutěže nezastupitelný

STARTOVNÉ                                      300 Kč/osoba (v ceně občerstvení a věcné ceny), platba při přihlášení

CENY                                                   Poháry a věcné ceny pro první tři dvojice

ČASOVÝ HARMONOGRAM         8:00       prezentace a losování pavouků jednotlivých disciplín

                                                               8:30       stolní tenis, basketbal (sokolovna Dolní Počernice)

                                                               10:30     házená (školní hřiště ZŠ Dolní Počernice)

                                                               11:30     tenis, volejbal, nohejbal (tenisový + nohejbalový areál SoDoPo)

                                                               16:00     fotbal (fotbalové hřiště SoDoPo)

                                                               17:30     vyhlášení výsledků a předání cen

                                                              

SEZNAM DISCIPLÍN                       stolní tenis, basketbal, házená, tenis, nohejbal, volejbal, fotbal

SYSTÉM A BODOVÁNÍ                  Každá z disciplín vyřazovacím způsobem od 1. kola po finále (včetně zápasu o třetí místo)

                                                               Bodování jednotlivých disciplín (1. místo – 9 bodů, 2. místo – 7 bodů, 3. místo – 5 bodů, 4. místo – 4 body, čtvrtfinalisté – 2 body, poražení z 1. kola – 0 bodů)

                                                               Celkové pořadí určeno souhrnným součtem bodů z jednotlivých disciplín (v případě rovnosti bodů rozhoduje o vyšším umístění vyšší počet prvních míst v jednotlivých disciplínách, poté vyšší počet druhých míst, atd…)

PRAVIDLA DISCIPLÍN                   Stolní tenis – čtyřhry na 2 vítězné sety do 11 bodů

                                                               Basketbal (šestky) – každý z účastníků hází 5 trestných hodů (šestek) za sebou, celkově v pořadí hráčů A1, B1, B2, A2; v případě nerozhodného stavu hází všichni účastníci ve stejném pořadí až do rozhodnutí

                                                               Házená (sedmičky) – každý z účastníků hází 4 sedmičky (po dvou na každého soupeře v bráně) v pořadí A1, B1, B2, A2, v případě nerozhodného stavu si každá dvojice určí 1 střelce a 1 brankáře a hází se po 1 hodu do rozhodnutí

                                                               Tenis – čtyřhry na 1 vítězný set od počátečního stavu 2:2 (s tiebreakem)

                                                               Volejbal – debly na 2 vítězné sety do 10 bodů bez ztrát (s rozdílem 2 bodů)

                                                               Nohejbal – debly na 2 sety do 10 bodů, v případě stavu 1:1 na sety rozhoduje rozdíl bodů z obou setů, při rovnosti bodů vítězí vítěz druhého setu

                                                               Fotbal (penalty) – analogie systému v házené (sedmičky)

Přihlášky kompletních dvojic prostřednictvím e-mailu, SMS, WhatsAppu na:

Antonín Zoubek – azoubek@seznam.cz, 724410088

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 31. března (č. účtu pro platbu startovného: 2618000247/0100)

28.2.2022

ČLENSKÁ SCHŮZE, PŘÍSPĚVKY, BRIGÁDA

Členská schůze TO 30.3.2022 od 18.hod v hotelu Svornost

Příspěvky lze uhradit hotově u Květy L. , nebo na účet a to 31.3.2022

Brigády, na odkazu (9.4.2022 bourání haly)

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

KLUBOVÉ SLEVY

26.2.2022

KLUBOVÉ SLEVY

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s. vyjednal pro své členy klubové slevy na tenisové vybavení.

( Head, Babolat, Volkl, Yonex, Wilson ) , až 40%.

Čerpat lze po splnění klubových podmínek uvedených v hracím řádu.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

26.1.2022

KREDIT HALA 2021/22 UPOZORNĚNÍ

 VV TO opětovně a pro jistotu upozorňuje předplatitele rezervačních
hodin v hale, že nebudou vraceny vykázané finanční prostředky "kredit,
viz pravidla rezervací.
Vykázané částky v Kč vznikají převodem odložených hodin na peněžní měnu Kč z důvodů
možnosti přepočtu odpovídající spotřeby opět v Kč při výběru náhradních hodin v jiném cenovém pásmu. Spotřebovat lze jen odehráním příslušných hodin.

- Z důvodů využití maximální možné kapacity volných hodin našimi předplatiteli nebudou
rezervacím z ulice prodávány hodiny na více dní dopředu, pouze ten den,
pokud budou volné.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

22.1.2022

PŘÍSPĚVKY 2022 + KREDIT HALA

PŘÍSPĚVKY 2022 : 

Členské příspěvky Sokol Dolní Počernice z.s. jsou v souladu se závěry usnesení Výkonného výboru Sokola dolní Počernice z.s. ze dne 18.11.2020 stanoveny následovně:

dospělí ………………………………2.000 Kč

   děti  a mládež…………………..1.500 Kč

  (pozn.: mládež do 18 let + 364 dní) 

 Oddílové příspěvky

dospělí ………………………………600 Kč

   děti  a mládež………………… 400 Kč

   neodpracovaná brigáda 1/hod. dos. = 300 Kč , mládež 150 Kč

  Hrácí řád: 

Členské, oddílové příspěvky a poplatek za neodpracovanou brigádu lze uhradit na účet 19 - 245673369 / 0800, nebo hotově u Květy.

Při platbě na účet, do zprávy pro příjemce jméno, příjmení + za co platba je.

Členské a oddílové příspěvky lze zaplatit jednou platbou, též rodina může použít jeden příkaz, jen uvést do zprávy pro příjemce.

UPOZORNĚNÍ: Kredit v hale za 2021/22 musí být vyčerpán do 8.4.2022

                           Kredit se nepřevádí ani nevrací.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

19.1.2022

Schůze VV TO

                      Zápis ze schůze Výkonného výboru Tenisového oddílu

                                                Sokol Dolní Počernice z.s.

Termín a místo konání:     6.1.2022, TO V Ráji

Přítomni za výbor:  Martina Čížková (MČ), Štěpán Lukeš (SL), Pavel Boček (PB),
                                 Antonín Zoubek (AZ), Jiří Brejcha (JB)

Ostatní přítomní:    Ondřej Dufek, Petr Polcar

Témata:

Informace o stavu odpracování nebo uhrazení brigád za rok 2021.

Stanovisko VV TO na podněty došlé na elektronickou adresu tenis.sodopo@gmail.com ve věci splnění povinnosti brigád členů podle Hracího a provozního řádu v platném znění (p. Jan Mráz, p. Vlastislav Černý, p. Roman Franta a p. Zbyněk Richter)

Text stanoviska VV TO k neodpracovaným brigádnickým hodinám za rok 2021

Text: (viz. stránky VV TO)

Text výzvy k úhradě: (zaslán všem, kteří neuhradili neodpracované brigády)

Projednávané body

  1. VV TO provedl inventarizaci brigád za rok 2021 a konstatuje, že povinnost nesplnilo 14 členů v celkovém objemu 37 hodin, tj. 4,6% z fondu hodin podle skladby členské základny, z toho 4 členové výboru oznámili, že ukončí členství ve spolku  
  2. VV TO se všemi členy shodl na odpovědi podnětům došlým na elektronickou adresu tenis.sodopo@gmail.com, kterým bude tato odpověď jednotlivě zaslána. Zároveň bude tato odpověď zveřejněna na webových stránkách oddílu.

      3.Ondrej Dufek – informace o sestavení dětských a mládežnických družstev:

  • Babytenis
  • Mladší žáci
  • Starší žáci

               Jmenný seznam doložil, včetně návrhů na nová členství a termínů letních kempů

       4. AZ - upozornění na případné propadnutí nevyužitých kreditů halové sezóny ke dni složení haly (AZ umístí info na web)

       5. AZ – informace o celkovém čerpání energií za rok 2021 na provoz přetlakové haly

       6. AZ – předběžná informace o akcích v roce 2022 (turnaje a kempy), viz web.

       7. AZ – informace o průběhu sestavování družstev dospělých, amatérů (neregistrovaných Bf) a veteránů, ambicí je přihlásit týmy dospělých podobně jako v roce 2021

       8. AZ - úprava hracího řádu, 2/2022

       9. JB –termínu schůze členů VV TO: 30.3.2022, v prostorách hotelu Svornost od 18.hod

V Dolních Počernicích 6.1.2022

Zapsal Štěpán Lukeš

Ceník tenisové haly

Mládež

Galerie

Kontakty

provozovatel
Sokol Dolní Počernice z.s.
IČ 45249504

adresa
Národních hrdinů 290
Dolní Počernice
190 12 Praha

tenis.sodopo@gmail.com

rezervace a správce areálu
Květa Langhamerová
+420 606378613

správce kurtů a webu
Tonda Zoubek
+420 724410088
azoubek@seznam.cz

hlavní trenér
Ondřej Duffek
+420 605457062
ondraduffek@icloud.com

trenér
Pavel Duffek
+420 603514994
duffis@seznam.cz

trenér
Stanislav Pospišil
+420 734589847
standik.pospisil@gmail.com

trenér
Štěpán Zoubek
+420 728428701
stepan.zoubek@seznam.cz

trenérka
Martina Čížková
+420 606415145
martinacizkova4@gmail.com

trenérka
Kristýna Pospišilová
+420 734589848
kristynka.pospisil@gmail.com

VÝBOR TENISOVÉHO ODDÍLU

Jiří Brejcha
+420 602 387 724
brejcha@bso.cz 

Martina Čížková
+420 606 415  145 
martinacizkova4@gmail.com 

Antonín Zoubek
+420 724 410 088
azoubek@seznam.cz 

Štěpán Lukeš
+420 724 220 666
mates44@yahoo.com 

Pavel Boček
+420 602 174 128
27pavel@centrum.cz 

Partneři