Ceník tenisové haly

Aktuálně

9.4.2022

BOURÁNÍ HALY

VV TO děkuje všem, kteří se podíleli na bourání haly.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

8.4.2022

Přihlášení SoDoPo Liga 2022

Na odkazu, se můžete přihlásit do již 10 ročníku SoDoPo ligy 2022.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit, do 20.4.2022 od 22.4.2022 by se začalo hrát. Startovné 200 Kč, zaplacené na recepci nejpozději před druhým zápasem. 

AZ.

7.4.2022

VALNÁ HROMADA SPOLKU

Sokol Dolní Počernice z.s.

Pozvánka na zasedání valné hromady spolku

Předseda výkonného výboru spolku

Sokol Dolní Počernice z.s.

IČ: 452 49 504

se sídlem Dolní Počernice, 

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 1761 (dále jen „Spolek“)

s v o l á v á

 valnou hromadu tohoto Spolku,

která se bude konat ve středu  27.4. 2022  od 18: 00 hodin

v hotelu Svornost, nacházejícím se na adrese: Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice,  PSČ 19012

Program zasedání valné hromady:

Zahájení valné hromady (zahájení, uvítání delegátů a hostů, konstatování usnášeníschopnosti)

 1. schválení jednacího řádu;
 2. schválení programu jednání;
 3. volba pracovního předsednictva;
 4. volba návrhové komise;
 5. zpráva o činnosti Spolku za období 2021-22
 6. zpráva o činnosti jednotlivých oddílů spolku za období 2021-22;
 7. zpráva o hospodaření spolku za období 2021
 8. zpráva revizní komise za období 2021;
 9. představení rozpočtu na rok 2022
 10. diskuse;
 11. závěr zasedání valné hromady.

Upozornění členům Spolku:

1. Člen, resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo zástupce člena Spolku,  se prokáže při registraci účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti.                      

Petr Polcar

předseda výkonného výboru

 Sokol Dolní Počernice z.s.

přihlášení:VALNÁ HROMADA 2022

ČLENSKÁ SCHŮZE TO

2.4.2022

ČLENSKÁ SCHŮZE TO

   

                                        Zápis z oddílové schůze Tenisového oddílu

                                                       Sokol Dolní Počernice z.s.

Termín a místo konání:  30.3.2022, hotel Svornost

Přítomni za výbor:    Martina Čížková (MČ), Stepan Lukes (SL), Pavel Bocek (PB) ,Antonín Zoubek (AZ), Jiri Brejcha (JB)

Host: Petr Polcar, předseda spolku

Ostatní přítomní:  viz prezenční listina

Program:

Zahájení, prezence přítomných (viz. prezenční listina)
1. Zpráva o hospodaření za rok 2021
2. Plán hospodaření na rok 2022
3. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2021
4. Informace o trénování mládeže 2021, vize 2022 (Ondřej Duffek)
5. Závodní týmy pro rok 2022 (Jan Daněček)
6. Volba delegátů na VH spolku
7. Diskuze, závěr

Informace:

1. Zpráva o hospodaření: „výsledovka“ a hospodaření na webu Sodopo

 • JB seznámil přítomné s konceptem zajistit uložení všech důležitých dokumentů na webové stránky oddílu. Dále okomentoval hospodářský výsledek a hospodaření oddílu za rok 2021 vč. negativního dopadu přesunu části plnění (předplacené hodiny v přetlakové hale) na jaro 2022 v důsledku opatření proti „Covidu“ v roce
 • JB informoval stručně o finančních úsporách realizací brigád, zejména v souvislosti s nutností stavět/bourat přetlakovou halu a jejich pozitivním dopadem na hospodaření TO/Sokola

     2. JB seznámil přítomné o plánu hospodaření spolku v roce 2022 a jeho vztahu zejména investiční plány a aktivity v areálu TO

         Rozpočet TO na rok 2022 – ambice sestavit vyrovnaný rozpočet, s předpokladem výnosů z (zejména)

 - pronájmů rezervace haly/kurtů

  - příspěvků

      3. Zpráva o mimozávodní činnosti v oddílu, interních soutěžích, turnajích, Amatérské lize

      4. JB poděkoval A. Zoubkovi za jeho aktivity u zaměstnavatele ČEZ, díky nimž se podařilo zrealizovat údržbové práce zeleně v areálu tenisu podél ulice V Ráji v rámci “dobrovolnického  dne“ včetně bezplatného zapůjčení plošiny (objem 15 osob, 8 hodin)

     5. Hlavní trenér, Ondra Dufek, informoval o rozdělení tréninků, tréninkových skupin.V plánuje příprava „mini kurtu“, vedle areálu.

Přihlášená družstva mládeže a dětí

              Letní ČST turnaje (2 turnaje)+ jeden dospělí

Dva příměstské tábory

       6. Závodní týmy; Jan Daněček infrormoval o přihláškách: přihlášena, 3 družstva v minulé sezóně. 

Do letošní soutěžní sezóny půjde oddíl v kategorii dospělých (mimo veterány) ve dvou týmech, přičemž team A bude hrát ve II.

 Mimo závodní družstav bude oddíl mít team veteránů a 3 teamy Buď fit

       7. Delegáti na VH spolku plánovanou na 27.4.2022: AZ vyvěsí na web oddílu listinu pro zájemce zastupovat TO na valné hromadě spolku (Sokola), přičemž je potřebná účast alespoň osmi delegátů (plus dva náhradníci pro případ výpadku nějakého delegáta).

Příspěvky a diskuse

1. Petr Polcar informoval o situaci ohledně zafixovaných cen energií na úrovni spolku stávající  fixace relativně dobrých cen bude ukončena v roce 2023

2. Dotace a granty – povedlo se získat „magistrátní grant“ bude rozdělen do oddílu spolku. 

Nejbližší akce – 9.4. bourání haly; AZ informoval o průběžné aktualizaci možnosti brigád na  odkazu.

      Různé: JB informoval přítomné, že v roce 2023 končí funkční období stávajícímu výkonném výboru oddílu tenisu jako avízo případným zájemcům o práci ve VV TO.

           V Dolních Počernicích 30.3. 2022                    

Zapsal Štěpán Lukeš

Ověřovatel zápisu: Iveta Udržalová     

29.3.2022

Bourání haly

Bourání haly proběhne 9.4.22 od 8.hod.

Pište se na odkazu: BRIGADY 2022

Děkujeme za spolupráci 

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s 

14.3.2022

ČLENSKÁ SCHŮZE TO

ČLENSKÁ SCHŮZE TO SOKOL DOLNÍ POČERNICE z.s.

HOTEL SVORNOST 30.3.2022 - 18.hod.

Program schůze:
1. Zahájení, prezence přítomných
2. Zpráva o hospodaření za rok 2021
3. Plán hospodaření na rok 2022
4. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2021
5. Informace o trénování mládeže 2021, vize 2022 (Ondřej Duffek)
6. Závodní týmy pro rok 2022 (Jan Daněček)
7. Volba delegátů na VH spolku
8. Diskuze, závěr

https://tenis.sodopo.cz/pdf/vyrocni_zprava_tenis_2021.pdf

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

3.3.2022

 SoDoPo Míčový sedmiboj mužských dvojic

                                               SoDoPo Míčový sedmiboj mužských dvojic

                                                      1. ročník – sobota 11. června 2022

Míčový sedmiboj je určen pro 16 mužských dvojic (věková kategorie 15+); každý z účastníků je v rámci soutěže nezastupitelný

STARTOVNÉ                                      300 Kč/osoba (v ceně občerstvení a věcné ceny), platba při přihlášení

CENY                                                   Poháry a věcné ceny pro první tři dvojice

ČASOVÝ HARMONOGRAM         8:00       prezentace a losování pavouků jednotlivých disciplín

                                                               8:30       stolní tenis, basketbal (sokolovna Dolní Počernice)

                                                               10:30     házená (školní hřiště ZŠ Dolní Počernice)

                                                               11:30     tenis, volejbal, nohejbal (tenisový + nohejbalový areál SoDoPo)

                                                               16:00     fotbal (fotbalové hřiště SoDoPo)

                                                               17:30     vyhlášení výsledků a předání cen

                                                              

SEZNAM DISCIPLÍN                       stolní tenis, basketbal, házená, tenis, nohejbal, volejbal, fotbal

SYSTÉM A BODOVÁNÍ                  Každá z disciplín vyřazovacím způsobem od 1. kola po finále (včetně zápasu o třetí místo)

                                                               Bodování jednotlivých disciplín (1. místo – 9 bodů, 2. místo – 7 bodů, 3. místo – 5 bodů, 4. místo – 4 body, čtvrtfinalisté – 2 body, poražení z 1. kola – 0 bodů)

                                                               Celkové pořadí určeno souhrnným součtem bodů z jednotlivých disciplín (v případě rovnosti bodů rozhoduje o vyšším umístění vyšší počet prvních míst v jednotlivých disciplínách, poté vyšší počet druhých míst, atd…)

PRAVIDLA DISCIPLÍN                   Stolní tenis – čtyřhry na 2 vítězné sety do 11 bodů

                                                               Basketbal (šestky) – každý z účastníků hází 5 trestných hodů (šestek) za sebou, celkově v pořadí hráčů A1, B1, B2, A2; v případě nerozhodného stavu hází všichni účastníci ve stejném pořadí až do rozhodnutí

                                                               Házená (sedmičky) – každý z účastníků hází 4 sedmičky (po dvou na každého soupeře v bráně) v pořadí A1, B1, B2, A2, v případě nerozhodného stavu si každá dvojice určí 1 střelce a 1 brankáře a hází se po 1 hodu do rozhodnutí

                                                               Tenis – čtyřhry na 1 vítězný set od počátečního stavu 2:2 (s tiebreakem)

                                                               Volejbal – debly na 2 vítězné sety do 10 bodů bez ztrát (s rozdílem 2 bodů)

                                                               Nohejbal – debly na 2 sety do 10 bodů, v případě stavu 1:1 na sety rozhoduje rozdíl bodů z obou setů, při rovnosti bodů vítězí vítěz druhého setu

                                                               Fotbal (penalty) – analogie systému v házené (sedmičky)

Přihlášky kompletních dvojic prostřednictvím e-mailu, SMS, WhatsAppu na:

Antonín Zoubek – azoubek@seznam.cz, 724410088

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 31. března (č. účtu pro platbu startovného: 2618000247/0100)

28.2.2022

ČLENSKÁ SCHŮZE, PŘÍSPĚVKY, BRIGÁDA

Členská schůze TO 30.3.2022 od 18.hod v hotelu Svornost

Příspěvky lze uhradit hotově u Květy L. , nebo na účet a to 31.3.2022

Brigády, na odkazu (9.4.2022 bourání haly)

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

Mládež

Galerie

Kontakty

provozovatel
Sokol Dolní Počernice z.s.
IČ 45249504

adresa
Národních hrdinů 290
Dolní Počernice
190 12 Praha

tenis.sodopo@gmail.com

rezervace a správce areálu
Květa Langhamerová
+420 606378613

správce kurtů a webu
Tonda Zoubek
+420 724410088
azoubek@seznam.cz

trenér
Ondřej Duffek
+420 605457062
ondraduffek@icloud.com

trenér
Pavel Duffek
+420 603514994
duffis@seznam.cz

trenér
Stanislav Pospišil
+420 734589847
standik.pospisil@gmail.com

trenér
Štěpán Zoubek
+420 728428701
stepan.zoubek@seznam.cz

trenérka
Martina Čížková
+420 606415145
martinacizkova4@gmail.com

trenérka
Kristýna Pospišilová
+420 734589848
kristynka.pospisil@gmail.com

VÝBOR TENISOVÉHO ODDÍLU

Jiří Brejcha
+420 602 387 724
brejcha@bso.cz 

Pavel Duffek
+420 603 514 994
duffis@seznam.cz

Antonín Zoubek
+420 724 410 088
azoubek@seznam.cz 

Štěpán Lukeš
+420 724 220 666
mates44@yahoo.com 

Jan Daněček
+420 724 464 436
danecekj@centrum.cz

Partneři