Ceník tenisové haly

Aktuálně

KLUBOVÉ SLEVY

26.2.2022

KLUBOVÉ SLEVY

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s. vyjednal pro své členy klubové slevy na tenisové vybavení.

( Head, Babolat, Volkl, Yonex, Wilson ) , až 40%.

Čerpat lze po splnění klubových podmínek uvedených v hracím řádu.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

26.1.2022

KREDIT HALA 2021/22 UPOZORNĚNÍ

 VV TO opětovně a pro jistotu upozorňuje předplatitele rezervačních
hodin v hale, že nebudou vraceny vykázané finanční prostředky "kredit,
viz pravidla rezervací.
Vykázané částky v Kč vznikají převodem odložených hodin na peněžní měnu Kč z důvodů
možnosti přepočtu odpovídající spotřeby opět v Kč při výběru náhradních hodin v jiném cenovém pásmu. Spotřebovat lze jen odehráním příslušných hodin.

- Z důvodů využití maximální možné kapacity volných hodin našimi předplatiteli nebudou
rezervacím z ulice prodávány hodiny na více dní dopředu, pouze ten den,
pokud budou volné.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

22.1.2022

PŘÍSPĚVKY 2022 + KREDIT HALA

PŘÍSPĚVKY 2022 : 

Členské příspěvky Sokol Dolní Počernice z.s. jsou v souladu se závěry usnesení Výkonného výboru Sokola dolní Počernice z.s. ze dne 18.11.2020 stanoveny následovně:

dospělí ………………………………2.000 Kč

   děti  a mládež…………………..1.500 Kč

  (pozn.: mládež do 18 let + 364 dní) 

 Oddílové příspěvky

dospělí ………………………………600 Kč

   děti  a mládež………………… 400 Kč

   neodpracovaná brigáda 1/hod. dos. = 300 Kč , mládež 150 Kč

  Hrácí řád: 

Členské, oddílové příspěvky a poplatek za neodpracovanou brigádu lze uhradit na účet 19 - 245673369 / 0800, nebo hotově u Květy.

Při platbě na účet, do zprávy pro příjemce jméno, příjmení + za co platba je.

Členské a oddílové příspěvky lze zaplatit jednou platbou, též rodina může použít jeden příkaz, jen uvést do zprávy pro příjemce.

UPOZORNĚNÍ: Kredit v hale za 2021/22 musí být vyčerpán do 8.4.2022

                           Kredit se nepřevádí ani nevrací.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

19.1.2022

Schůze VV TO

                      Zápis ze schůze Výkonného výboru Tenisového oddílu

                                                Sokol Dolní Počernice z.s.

Termín a místo konání:     6.1.2022, TO V Ráji

Přítomni za výbor:  Martina Čížková (MČ), Štěpán Lukeš (SL), Pavel Boček (PB),
                                 Antonín Zoubek (AZ), Jiří Brejcha (JB)

Ostatní přítomní:    Ondřej Dufek, Petr Polcar

Témata:

Informace o stavu odpracování nebo uhrazení brigád za rok 2021.

Stanovisko VV TO na podněty došlé na elektronickou adresu tenis.sodopo@gmail.com ve věci splnění povinnosti brigád členů podle Hracího a provozního řádu v platném znění (p. Jan Mráz, p. Vlastislav Černý, p. Roman Franta a p. Zbyněk Richter)

Text stanoviska VV TO k neodpracovaným brigádnickým hodinám za rok 2021

Text: (viz. stránky VV TO)

Text výzvy k úhradě: (zaslán všem, kteří neuhradili neodpracované brigády)

Projednávané body

  1. VV TO provedl inventarizaci brigád za rok 2021 a konstatuje, že povinnost nesplnilo 14 členů v celkovém objemu 37 hodin, tj. 4,6% z fondu hodin podle skladby členské základny, z toho 4 členové výboru oznámili, že ukončí členství ve spolku  
  2. VV TO se všemi členy shodl na odpovědi podnětům došlým na elektronickou adresu tenis.sodopo@gmail.com, kterým bude tato odpověď jednotlivě zaslána. Zároveň bude tato odpověď zveřejněna na webových stránkách oddílu.

      3.Ondrej Dufek – informace o sestavení dětských a mládežnických družstev:

  • Babytenis
  • Mladší žáci
  • Starší žáci

               Jmenný seznam doložil, včetně návrhů na nová členství a termínů letních kempů

       4. AZ - upozornění na případné propadnutí nevyužitých kreditů halové sezóny ke dni složení haly (AZ umístí info na web)

       5. AZ – informace o celkovém čerpání energií za rok 2021 na provoz přetlakové haly

       6. AZ – předběžná informace o akcích v roce 2022 (turnaje a kempy), viz web.

       7. AZ – informace o průběhu sestavování družstev dospělých, amatérů (neregistrovaných Bf) a veteránů, ambicí je přihlásit týmy dospělých podobně jako v roce 2021

       8. AZ - úprava hracího řádu, 2/2022

       9. JB –termínu schůze členů VV TO: 30.3.2022, v prostorách hotelu Svornost od 18.hod

V Dolních Počernicích 6.1.2022

Zapsal Štěpán Lukeš

12.1.2022

Akce SoDoPo 2022

MU -  ČTS, PTS, BF, - 4,5,6,/2022

7,8,9 /2022 turnaje ČTS, přihlášení na webu ČTS ( muži, st.žáci a st. žákyně 

Oddílové turnaje : 4/2022 - Otvírák

                                6/2022 Nazdárek

                                8/2022 Sluneční Paprsek

                                9/2022 Memoriál OL.

                                4 až 9/2022 SoDoPo liga

                               12/2022 Silvestrovský 

Mládež : 11.7. - 15.7./2022 a 25.7. - 29.7./2022 kemp v arealu TO

                 8.8. -12.8./2022 kemp sportovní centrum Nymburk

Pracovní: 9.4.2022 bourání haly + příprava na letní sezonu

                  5 nebo 6/2022 brigáda podle potřeby

                  21.7.2022 dobrovolnický den ČEZ  - též brigáda v areálu TO

                  9/2022 příprava na stavbu haly + stavba haly

                  10/2022 úklid klubovny a areálu

Vše bude průběžne upřesněno na webu TO.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

7.1.2022

Stanovisko VV TO k povinnosti brigád

Výkonný výbor spolku požaduje po jednotlivých oddílech řešit své provozní potřeby prostřednictvím brigád v případech, kdy je to možné a účelné, s odůvodněním mj. obecně nejistou ekonomickou situací. Oddíl tenisu obhospodařuje mj. areál v ul. V Ráji a přes zimní období provozuje přetlakovou halu. V souladu s uvedeným požadavkem spolku VV oddílu tenisu stanovil pro rok 2021 pro své členy povinnost odpracovat brigádu, která je zakotvena v platném Provozním a hracím řádu (HaPR) oddílu, řádně schváleném VV spolku. HaPR je po celou dobu dostupný každému členu na webových stránkách oddílu, tzn. požadavky na člena jsou a vždy byly veřejně známé.

Na základě provedené finanční analýzy a následné rozvahy VV považuje množství brigády stanovené pro člena jako přiměřené a odpovídající potřebám provozu a obhospodařování majetku- realizací brigád oddíl, resp. spolek, šetří prostřednictvím úspory nevynaložených finančních výdajů cca 200 tis. Kč/rok.

Všichni členové se touto formou podílejí na podpoře oddílu, spolku, stejným, rovným, dílem.

Důkazem, že vykonání určité části potřebných činností souvisejících s provozem oddílu vlastními silami je účelné a rozumné je skutečnost, že valná většina členů brigády dělá, chápe je nejen jako formu podpory oddílu, ale i jako posílení pocitu příslušnosti k určitému společenství. Je na osobní odpovědnosti jednoho každého člena vůči ostatním členům, pokud chce být součástí tohoto společenství, aby rovným dílem přispěl.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

VESELÉ VÁNOCE

23.12.2021

VESELÉ VÁNOCE

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE , ZDRAVÍ A HODNĚ TENISOVÝCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2023

PŘEJE VŠEM ČLENŮM A RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

Mládež

Galerie

Kontakty

provozovatel
Sokol Dolní Počernice z.s.
IČ 45249504

adresa
Národních hrdinů 290
Dolní Počernice
190 12 Praha

tenis.sodopo@gmail.com

rezervace a správce areálu
Květa Langhamerová
+420 606378613

správce kurtů a webu
Tonda Zoubek
+420 724410088
azoubek@seznam.cz

trenér
Ondřej Duffek
+420 605457062
ondraduffek@icloud.com

trenér
Pavel Duffek
+420 603514994
duffis@seznam.cz

trenér
Stanislav Pospišil
+420 734589847
standik.pospisil@gmail.com

trenér
Štěpán Zoubek
+420 728428701
stepan.zoubek@seznam.cz

trenérka
Martina Čížková
+420 606415145
martinacizkova4@gmail.com

trenérka
Kristýna Pospišilová
+420 734589848
kristynka.pospisil@gmail.com

VÝBOR TENISOVÉHO ODDÍLU

Jiří Brejcha
+420 602 387 724
brejcha@bso.cz 

Pavel Duffek
+420 603 514 994
duffis@seznam.cz

Antonín Zoubek
+420 724 410 088
azoubek@seznam.cz 

Štěpán Lukeš
+420 724 220 666
mates44@yahoo.com 

Jan Daněček
+420 724 464 436
danecekj@centrum.cz

Partneři