Aktuálně

VESELÉ VÁNOCE

23.12.2021

VESELÉ VÁNOCE

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE , ZDRAVÍ A HODNĚ TENISOVÝCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2023

PŘEJE VŠEM ČLENŮM A RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

17.12.2021

Novoroční turnaj 2022

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s. pořádá pro členskou základnu novoroční turnaj.

V sobotu 1.1.2022 od 15.hod , bude se hrát debl.

Přihlásit se můžete zde: NOVOROČNÍ TURNAJ 2022

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

22.11.2021

Jak na tenis od 22.11.2021

1. Sportoviště uzavřená nejsou.

2. Je specifikováno, které osoby mohou sportoviště využívat.

o Očkované

o Po prodělaném covidu 180 dní 

o Do 12 let věku

o PCR test ne starší 72 hodin, to však pouze u osob do dovršení 18 let věku, rozočkované a osoby, které se nemohou nechat očkovat pro kontraindikace

o Nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19

3. Provozovateli je nařízeno kontrolovat podmínky, osoba je povinna prokázat splnění podmínek. Pokud k prokázání nedojde, má provozovatel zakázáno osobu vpustit.

4. Tréninky organizovat lze za výše uvedených podmínek. Je povinnost vést evidenci účastníků v rozsahu jméno, příjmení a telefon (postačí běžná evidence tréninků, rezervační systém apod.) po dobu 30 dnů.

5. Turnaje organizovat lze za výše uvedených podmínek s tím, že PCR test má pro tyto účely platnost 7 dní a počet účastníků nepřesáhne 1000. Při přítomnosti do 20 osob v jeden čas se splnění podmínek podle bodu I/17 nevyžaduje.

6. Žádame o odpovědný přístup každého uživatele sportovního zařízení. 

Děkujeme za spolupráce 

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s 

8.11.2021

PRAVIDLA náhrad C-19 trénování mládeže

V souvislosti s pokračujícím vývojem pandemie coronaviru a dopady na tréninkové procesy mládeže tenisový oddíl Sokola Dolní Počernice z.s. jako organizátor tréninků a provozovatel přetlakové haly stanovuje pravidla související s případnými případy karantény nebo izolace:

  1. Hlavní trenér (HT), Ondřej Duffek, jmenovitě eviduje začátek a konec lhůty (karantény nebo izolace v souvislosti s coronavirem); ukončení lhůty je předložením kopie negativního trestu PCR (popř. jiným vhodným způsobem, např. písemným prohlášením rodiče). Informace a evidence následně předá HT vhodným způsobem VV TO do vnitřního archivu TO (z důvodů případné pozdější potřeby průkazu postupů spodopo/TO).
  2. V případech vyskytnuvších se v rámci skupinových tréninků HT podle možností přeorganizuje náhrady vnitřně v rámci tréninků.
  3. V případě nahlášeného případu v režimu individuálních tréninků vzniká nárok v případě karantény na 1 tréninkovou jednotku mimo systémově možné přesuny do náhrad a v případě izolace na 2 tréninkové jednotky mimo systémově možné přesuny do náhrad.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

2.11.2021

COVID-19

Vážení sportovní přátelé,

vzhledem k zhoršující se epidemiologicke situaci prosíme o dodržování nasledujících opatření:

Vstup na sportoviště bez omezení:

  • Osoby očkované minimálně 2 dávkami vakcíny (v případě jednodávkove vakcínyJohnson jednou dávkou) aspon 14 dní po poslední dávce
  • Osoby s platným PCR testem, ne starším než 72 h
  • osoby s antigením testem  ne starším než 24 h
  • Osoby s verifikovaným onemocněním/prodělaným /onemocněním COVID-19 v posledních 6 měsících 
  • děti: bez omezení pouze děti , které nemají respirační či jiné příznaky nemoci/kašel rýma výrazná, teplota, průjmové onemocnění 
  • děti u nichž v jejich kolektivu není výskyt Covidu 19 a nepodlehají karanténím opatřením 

Osoby, jež přišly do kontaktu s Covid -19 i očkované, by si měly provést aspoň antigenní test.
Chraňme sebe i druhé.

Za VV TO Sokol Dolní Počernice z.s. Mudr Pavel Boček

Brigáda: VV sodopo vypíše brigádu úklidu okolo sokolovny (poslední víkend v listopadu, uvedeme na webovkách) –hrabání listí apod. Svoje nářadí s sebou.

Prodej rakety
KVĚTA MÁ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

8.10.2021

KVĚTA MÁ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Vše nejlepší k narozeninám přeje TO

STAVBA HALY

27.9.2021

STAVBA HALY

Děkujime, Všem co se podíleli na postavení haly, velké poděkování patří 6 členům , kteří vydrželi až do konce. 

PROVOZ ZAČÍNÁ 27.9.2021

Prosím o doržování rezervovaných hodin. Pořádné uklízení kurtů , hrablo po té síťovačka.

(trenéři dohlédnou na úklid kurtů po každé odtrénované hodině trénovaného)

...číst více

Mládež

Galerie

Kontakty

provozovatel
Sokol Dolní Počernice z.s.
IČ 45249504

adresa
Národních hrdinů 290
Dolní Počernice
190 12 Praha

tenis.sodopo@gmail.com

rezervace a správce areálu
Květa Langhamerová
+420 606378613

správce kurtů a webu
Tonda Zoubek
+420 724410088
azoubek@seznam.cz

hlavní trenér
Ondřej Duffek
+420 605457062
ondraduffek@icloud.com

trenér
Pavel Duffek
+420 603514994
duffis@seznam.cz

trenér
Stanislav Pospišil
+420 734589847
standik.pospisil@gmail.com

trenér
Štěpán Zoubek
+420 728428701
stepan.zoubek@seznam.cz

trenérka
Martina Čížková
+420 606415145
martinacizkova4@gmail.com

trenérka
Kristýna Pospišilová
+420 734589848
kristynka.pospisil@gmail.com

VÝBOR TENISOVÉHO ODDÍLU

Jiří Brejcha
+420 602 387 724
brejcha@bso.cz 

Martina Čížková
+420 606 415  145 
martinacizkova4@gmail.com 

Antonín Zoubek
+420 724 410 088
azoubek@seznam.cz 

Štěpán Lukeš
+420 724 220 666
mates44@yahoo.com 

Pavel Boček
+420 602 174 128
27pavel@centrum.cz 

Partneři