PAPRSEK 2021

7. 8. 2021

Turnaj Slunečního paprsku zalitý sluncem

Ač obloha celý týden vysílala k zemi dešťové kapky a někdy i provazce vody, tak 1. srpnovou sobotu si slunce s radostí posvítilo na účastníky tenisového turnaje pro Sluneční paprsek.

Celkem 16 dvojic hráčů a tentokrát i s mezinárodní účastí, kdy byli zastoupeni hráči z Francie a Německa si velmi dobře zahrálo . byly velmi vyrovnané a mnoho diváků povzbuzovalo. Vše skvěle organizoval Antonín Zoubek – velké díky. Již tradičně v poledne přijela herečka Alice Bendová , aby se pozdravila s hráči ale i s dětmi ze Slunečního paprsku a spolu se mnou se ujala dražby . Dresy, fotografie, obrazy ,vouchery a nakonec i celoroční dodávka vajec se za všeobecného veselí dražilo a nakonec bylo vybráno spolu se startovným úžasných 156 000. Poděkování patří všem , jež se na tomto báječném dni i výsledku podíleli . V prvé řadě všem , kteří do dražby přispěli a těm jež meváhali své peníze dražený předmět koupit a tak přispět na dobrou věc. Velké podkování patří dobrovolníkům z ČEZu, Květě Langhamerové, Janě Bártové