22.
LIGA DUBEN 2021

Liga SoDoPo za 4/2021 se bude dohrávat 1 a 2. 5. 2021

od 3.5.2021 se začne hrát 5/2021

 

Tonda Z.


18.
JAK JSME BOURALI HALU
Bourání nafukovací haly Tenisového oddílu není jednoduchou záležitostí. Skloubit a natahnout všechny plasty ,pověšení světel, přístupy do haly a stroj na vyhřívání a vlastní nafouknutí vyžaduje  firmu , jež s touto činností má zkušenosti 
Nejinak je tomu při bourání haly .To se letos uskutečnilo nezvykle brzy ,abychom z krytého sportoviště udělali venkovní .Skládání vrstev, natahování plachet a demontáž si vyžaduje šikovné ruce. A těch se sešlo z řad tenistů ale i jejich přátel více jak 40. I děti měly svůj pracovní den a tradičně čistily kanálky 
V důsledku  opakujících se nouzových stavu a zákazu pobytu ve vnitřních prostorech byla hala využita jen několik dní za celé zimní období. Sokolu tak vznikla velká finační ztráta,kterou velmi významně kompenzoval dar společnosti Dostav Ing. Františka Chaloupeckého.Výrazem loajality pak je skutečnost ,že drtivá většina členů peníze převedla na příští období .A tak se první udery tenisáků uskutečnily už od 25. března.Od 12. dubna pak byly zprovozněny i další 3 kurty a děti mohly začít trénovat .Vše za dodržování hygienických podmínek. Stabilizaci soupisek tenistů provádí v letošním roce Jan Daněček. Do naší městské části se přistěhoval vynikající tenista Jan Hernych/ donedávna trenér Markety Vondroušové/ a hned se zapojil. O kurty a veškeré zázemí se stará Antonín Zoubek a jemu patří dík , že se již  začalo hrát. Přejeme tedy všem družstvům úspěchy v soutěžních kláních či jednotlivcům na turnajích a tenisovemu oddílu  i dobrou náladu ,která na kurtu i mimo něj vždy vládne.

za VV TO Sokol Dolní Počernice z.s

MUDr. Pavel Boček


10.
Otevření kurtů

Dnes od 16:30 lze využívat kurt C,D,E.

Kurt E po domluvě s Květou, jsou potřeba půjčit si klíče.

Prosíme o pořádnou úpravu po hraní  a dodržení pravidel rezervací.

 

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s


08.
PŘEDVÁDĚCÍ HODINA

V neděli 11.4.2021 od 11.hod bude na našich kurtech předveden nahravací stroj

Home - Dragonet

Seznámení provede Jan Šimůnek


06.
OMEZENÍ HRANÍ

Na doboručení firmy dělající úpravu kurtu ( ranní mráz ) je zrušeno hraní 6 a 7.4. 2021

VV TO Dolní Počernice z.s.


03.
STANOVISTKO PŘEDSEDY PTS

STRUČNÉ STANOVISKO PŘEDSEDY PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU K AKTUÁLNÍ SITUACI 01.04.2021

1. Venkovní sportoviště mohou být otevřena. Nemohou být otevřena zázemí. Odůvodnění: Z usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 298 I. odst. 1. písmeno f) vyplývá, že je zakázáno provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány, Je tedy patrné, že venkovní sportoviště nejsou zmíněny, tedy se na ně zákaz nevztahuje.

2. Pobyt osob na jednom sportovišti zároveň, je možný v počtu maximálně 2 osob. Sportovištěm se rozumí jeden dvorec. Vyplývá z usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 299 kde vláda v bodě III. odst. 4 nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, Je potřeba též vzít v úvahu odstavec 2 téhož bodu písmeno c), kde vláda nařizuje pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,

3. Při hře samotné není povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ukládá MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, kde v bodě 3 písmeno x) je stanoveno, že zákaz pohybu pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevtahuje na x) sportovce nebo cvičící osoby: - v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, - ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

Závěrečné doporučení

Doporučuji se nebát otevřít venkovní dvorce, ovšem stanovit režimová opatření, která naplní požadavky Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Zejména: hra dvou osob na jednom dvorci uzavřít zázemí s výjimkou WC povinnost dezinfekce rukou před vstupem na dvorec dodržovat rozestupy, hráči střídají strany po své pravé ruce zajistit minimální potkávání osob při vstupu a odchodu z dvorce Lze řešit doplňkem k provoznímu řádu. Materiál je stručným popisem povinností a možností provozovatele tenisového areálu, který má zájem areál otevřít veřejnosti. Podrobnější materiály se připravují. Probíhají jednání s dotčenými orgány, tak aby bylo možné se přiblížit běžnému provozu.

Pavel Saic předseda PT


03.
KURTY A, B, C, D, E

Kurty otevřeny od 8.4.2021.

Člen si může dělat rezervace jako v roce 2020.

Člen , který si na hraní přivede hosta , napíše do poznámky rezervace HOST  a zaplatí za hosta kurt.

Trenér , který si bude dělat rezevaci mimo schválený plán , napíše do rezervace zda trénuje člena , kurt neplatí . Když nebude trénovat člena, napíše do poznámky rezervace placení kurtu.

VV TO Dolní Počernice z.s.


01.
SoDoPo liga 2021

SoDoPo liga začne 1.4.2021. Startovné 200Kč u Květy. Prosím než budou míče ze soutěží ,  zatím používejte vlastní míče. Každý si udělejte kontrolu telefoních čísel.

Los na odkazu:

 
 
 
sokol
Sokol Dolní Počernice z.s.
© 2008 by SoDoPo