07.
MOŽNOST TESTOVÁNÍ HEAD

CCA 10.DNÍ JSOU K DISPOZICI DVĚ NOVÉ RAKETY OD HEADU:

TOUR GRAVITY - GRIP 3 - A. ZVEREV

PRESTIGE PRO - GRIP 3 - M. ČILIČ

 

Půjčovné jedné rakety 100 Kč


22.
Oddilové příspěvky 2020

V roce 2020 došlo k navýšení oddílových příspěvků o 100 Kč na člena.

Dospělí  600 Kč

Děti 400 Kč


14.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020

Hráči registrováni u ČTS, prosím dodržet bod 2. hracího řádu

Členské příspěvky:

- závodní hráči – dospělí 1 800,-Kč

- závodní hráči – mládež 1 200,-Kč

- ostatní členové oddílu – dospělí 1 300,-Kč

- ostatní členové oddílu – mládež 900,-Kč

- důchodci (vč. invalidní), registrovaný 800,-Kč

-              důchodci (vč. invalidní), neregistrovaný 550,-Kč

-           děti do 6.let                                                        200,-Kč

- zápisné u nových členů – dospělí 1 000,-Kč

- zápisné u nových členů – mládež 500,-Kč

- přispívající, ženy na MD 400,-Kč

-           přispívající - mládež                                          200,-Kč

- hostující 700,-Kč

-

Pozn.

Mládež do 18 let a studující do 26 let věku (25 a 364 dní)/

Kategorie přispívající představuje udržovací poplatek členství ve spolku, kdy člen má zájem o zachování členství, ale v příslušném roce nebude aktivně využívat majetek a zařízení spolku. V případě, že se v průběhu daného roku rozhodne majetek a zařízení využívat, může doplatit všechny příspěvky podle ceníku v plné výši nebo hradit poplatky jako příchozí dle tohoto bodu.

 

Kategorie hostující představuje příspěvky hostujících hráčů uvedených na soupiskách soutěžních týmů. Přispívající a příchozí hradí v případě hry se členy TO pouze poměrnou část ceny dvorce dle bodu 16 Hracího a provozního řádu.


06.
VV SODOPO - sdělení předsedy

BRIGÁDY  PRO  ČLENY  SOKOLA  DOLNÍ  POČERNICE z.s.  v roce  2019

Od 1. 1. 2015 jsou v našem spolku povinné brigády pro všechny členy spolku od  15 + let věku.

· odpracovat 3 brigádnické hodiny dle pokynů vedoucího oddílu v kalendářním roce nejpozději do 15.12. 2019

· brigádu lze odpracovat na kterémkoli sportovišti spolku, není podmínkou odpracovat na sportovišti, které člen nejvíce využívá

· v případě neodpracovaných brigádních hodin je člen povinen uhradit částku 150 Kč/hod., tj. celkem max. 450 Kč do pokladny spolku. Částku uhradit nejpozději do 15.1.2020

· evidenci odpracovaných brigádnických hodin a výběr poplatku za neodpracovanou brigádu zajistí vedoucí oddílu nebo jím pověřený člen

· termíny všech brigád budou postupně oznamovány na tomto odkazu


Již pravidelně se poslední den v roce koná Silvestrovský turnaj našeho tenisového oddílu a ani letos tomu nebylo jinak. Jiné však na něm bylo to, že se poprvé konal pod naší "vlastní střechou", a tak jsme se konečně i v zimě cítili jako doma.Celkem se sešlo 8 dvojic, čímž byla beze zbytku naplněna kapacita dvou kurtů od 9:00 do 14:00. Velmi potěšující byla letošní hojná účast našich tenistek a také účast, a to bych zejména rád vyzdvihl, zástupce našeho tenisového dorostu. V zápasech byly viděny skvělé výměny, mezi hráči panovala silvestrovská nálada, ke které přispěl catering Květy a Jany. Těm za to patří velký dík. O kvalitě letošního ročníku nejlépe vypovídá pořadí

8. místo - Markéta Brejchová a Tomáš Bejcha (Tomáš letos 2. místo v SODOPO lize)
7. místo - Dáša Brejchová a  Jirka Brejcha (zkušeně si pohlídali rodinné klání)
6. místo - Dominika Hurtová a Libor Studený (ta Dominika když to trefí, tak to teda fakt letí)
5. místo - Iveta Udržalová a Martin Udržal (v zápalu boje omylem hráli o čtvrté místo, ale skončili pátí)
4. místo - Jura Bašista a Michal Víšek (černí koně turnaje si v posledním zápase zazvonili, letos určitě naposled)
3. místo - Milena Böhm a Honza Kolečko (zjistili, že se v jednom zápase nedá uhrát 14 gamů)
2. místo - Štěpán Zoubek a Ondra Dufek (žák a trenér, Štěpáne klobouček)
1. místo - Pavel Boček a Petr Bartoníček (prostě sešívky, ale velká gratulace, dobře vy)
Všem díky za účast a dobrou zábavu.
Jménem VV TO přeji všem členům TO hodně zdraví a štěstí v novém roce a hromadu vyhraných zápasů (teda pokud možno ne se mnou. Za VV TO Honza K.

22.
PF 2020 VV TO

PŘEJEME  VŠEM SVÝM ČLENŮM , OBCHODNÍM  PARTNERŮM  A PŘÍZNIVCŮM  VESELÉ VÁNOCE ,HODNĚ ZDRAVÍ,  ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ  V NOVĚM  ROCE 2020

 

VV TO SOKOL DOLNI POČERNICE  z.s.


21.
PF 2020

Krásné požehnané Vánoce a úspěšný nový rok 2020 Vám všem přeje Květa a Jana


10.
PRŮZKUM TURNAJE

ZATÍM JEN OVĚŘENÍ ZÁJMU.

1. SILVESTROVSKÝ TURNAJ 31.12.2019 cca od 11.hod

alternativa

2.NOVOROČNÍ TURNAJ 1.1.2020 cca od 11.hod

prosím napsat na email : tenis.sodopo@gmail.com do 20.12.2019

 

 

 

 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo