Všechny články
 
2021
2020
2019
VOLBY do VV TO 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-1
 

VOLBY do VV TO 2019

 

Kandidáti výboru: kandidát je povinen se sám přihlásit prostřednictvím e-mailové              adresy sodopotenis@seznam.cz
Podmínka kandidatury: řádné členství v TO, věk minimálně 18 let
Právo volit má pouze řádný člen TO starší 18-ti let
Způsob volby: Vhozením platného volebního lístku do zapečetěné volební urny umístěné v klubovně TO v ul. V Ráji v průběhu určeného období, na kterém bude zakřížkován minimálně jeden a maximálně 5 kandidátů. V případě špatného vyplnění volebního lístku je tento neplatný. Volič se současně podepíše na arch seznamu členů, který bude při sčítání hlasů porovnán s počtem vhozených volebních lístků.

Časový harmonogram voleb:

30.6.2019 – uzávěrka přihlášených kandidátů

1.7.2019 – zveřejnění přihlášených kandidátů na www.sodopo.cz a vývěsce v klubovně TO.

3.7.2019 – 12.9.2019 – volba kandidátů vhozením platného

volebního lístku do zapečetěné volební urny umístěné v klubovně TO v ul. V Ráji

14.9.2019 – Otevření urny, sečtení volebních lístků volební komisí, vyhlášení výsledků voleb

Platnost voleb: Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nadpoloviční většina

členů TO starších 18-ti let podle archu seznamu členů. Do pětičlenného výboru budou zvoleni kandidáti s největším počtem získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na 5. místě budou uspořádány doplňkové volby.  Sečtení a vyhlášení výsledků proběhne veřejně jako součást babího léta TO. Následně budou výsledky zveřejněny na www.sodopo.cz a na vývěsce v klubovně.

Volba je dobrovolná.

 

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo