Všechny články
 
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
VOLBY 2015 do výboru TO SoDoPo
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-1
 

VOLBY 2015 do výboru TO SoDoPo

Všem členům tenisového oddílu (TO) Sokola Dolní Počernice (SODOPO)

Výkonný výbor SODOPO uložil výboru TO, aby doplnil stávající počet 6ti členů výboru na lichý počet. V této souvislosti se stávající výbor TO rozhodl uspořádat nové volby do výboru TO, které hodlá realizovat v průběhu léta 2015. Výsledkem voleb by měl být nový pětičlenný výbor TO, u něhož se předpokládá funkční období do dalších voleb v délce 4 roky.

Volby do výboru TO 2015

Kandidáti výboru:           kdo se sám přihlásí jako kandidát  nebo kdo bude navržen jiným členem, avšak po vzájemné předchozí dohodě s navrženým kandidátem, že neodmítá. Přihlášky nebo návrhy u Květy L. v klubovně TO (V Ráji) nebo na sodopotenis@seznam.cz

Podmínka kandidatury: člen TO SODOPO, starší 18 let

Voliči:                                   členové TO SODOPO, starší 18 let

Způsob volby:                   vhozením volebního lístku do volební urny, na kterém bude zakřížkován minimálně 1 maximálně 5 kandidátů na volebním lístku a podpisem na arch seznamu členů (kontrola stejného počtu podpisů a vhozených lístků). V případě označení více než 5 kandidátů na lístku je hlasovací lístek neplatný

Místo volby:                      v klubovně TO po dobu určeného období

Výsledky voleb:               volby jsou platné, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů TO starších 18 let podle archu seznamu členů. Do pětičlenného výboru budou zvoleni  kandidáti s největším počtem získaných hlasů. Kandidáti na dalších místech budou náhradníky podle pořadí výsledků voleb. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na 5. místě budou uspořádány doplňkové volby. Sečtení a vyhlášení výsledků voleb proběhne veřejně jako součást turnaje o „pohár babího léta“. Následně budou výsledky zveřejněny na stránkách www.sodopo.cz a na vývěsce v klubovně

Časový plán:                      do 5.8..2015 návrh kandidátů do výboru TO

do 8.8.2015 zveřejnění přihlášených nebo navržených kandidátů na www.sodopo.cz a na vývěsce v klubovně

do 11.9.2015 členové individuálně volí kandidáty

12.9.2015 na turnaji o „pohár babího léta“ oficiální otevření urny, sečtení hlasů a vyhlášení výsledků voleb a složení nového výboru TO

do 15.9.2015 uveřejnění složení nového výboru TO na www.sodopo.cz a na vývěsce v klubovně a předání funkce starým výborem

Ostatní:                               Volba je dobrovolná

Neanonymní dotazy na stávající výbor v souvislosti s fungováním TO, volbám, atd. lze zasílat na sodopotenis@seznam.cz

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo