Všechny články
 
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Hrací řád na rok 2011
2010
2009
-1
 

Hrací řád na rok 2011

Prosím všechny členy tenisového oddílu, aby se seznámili s novým hracím a provozním řádem a respektovali vymezená pravilda.

Tento hrací a provozní řád platí v přiměřené formě i pro členy volejbalového oddílu.

1)      Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce areálu tenisu (dále jen správce).

2)      Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají k 30.4. příslušného kalendářního roku zaplacené všechny oddílové příspěvky. Příchozí mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce u pí.Langhammerové.

  3)      Kurty jsou obsazovány podle rozpisu hracích hodin, který je k dispozici na: htpp:/www.tenis.sodopo.cz.

  4)      Rezervace hrací doby se provádí u paní Langhammerové, tel.776 O58 221. členové i     prostřednictvím rezervačního systému On-line. Rezervaci lze provést pouze na následující týden.

  5)      Každý člen tenisového oddílu má nárok na jednu hrací hodinu týdně. Další hodiny lze rezervovat v případě volných termínů po dohodě s paní Langhammerovou.

  6)      Stornování rezervovaného termínu je každý hráč povinen oznámit pí.Langhammerové  k dalšímu využití bez prodlení, minimálně 3 hodiny před rezervovaným termínem. Za nedodržení tohoto pravidla bude mít hráč týdenní zákaz vstupu na kurty s účinností ode dne přestupku.

  7)      V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev.

  8)      Povinností každého hráče je úprava kurtu kropením podle potřeby před hrou. Po skončení hry platí povinnost dvorec nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou.

  9)      Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení nebo v jeho současných módních variacích. Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na dvorec a člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě správcem ze dvorce vykázán.

  10)  Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Správce je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

  11)  V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování. V celém areálu dále platí zákaz kouření a vodění zvířat (psů).

  12)  Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách, parkování aut před areálem.

13)  Poplatky r.2011:

a) závodní hráči - dospělí                                                                              1.300,- Kč

b) závodní hráči - mládež                                                                           900,- Kč

c) ostatní členové oddílu - dospělí                                                               800,- Kč

d) ostatní členové oddílu - mládež                                                               600,- Kč

e) zápisné u nových členů – dospělí                                                         1.000,- Kč

f) zápisné u nových členů – mládež                                                             500,- Kč

 

 

    Pozn. Mládež do 18 let a studující do 26 let věku / 25 a 364 dní /

14) Poplatky pro příchozí :

Po – Pá                     8.00 – 15.00                          120,- Kč/hod/kurt

                              15.00 – 20.00                          200.- Kč/hod/kurt

So – Ne                     8.00 – 20.00                         170,- Kč/hod/kurt

Platba se provádí správci kurtů - pí.Langhammerové, která vydá potvrzení o příjmu platby.

15) Členské příspěvky vybírá paní Langhammerová od data zahájení sezóny 2011.

Člen oddílu, který nemá včas zaplacené členské příspěvky, je povinen zaplatit za každou hrací hodinu běžný poplatek dle časového rozlišení.

V Dolních Počernicích  dne 20.4.2011  

Správa areálu:

Jaroslav Šmolka – tel.737 207 745

Květa Langhammerová – tel.776 058 221

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo