Všechny články
 
2021
2020
VV SODOPO - sdělení předsedy
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-1
 

VV SODOPO - sdělení předsedy

BRIGÁDY  PRO  ČLENY  SOKOLA  DOLNÍ  POČERNICE z.s.  v roce  2019

Od 1. 1. 2015 jsou v našem spolku povinné brigády pro všechny členy spolku od  15 + let věku.

· odpracovat 3 brigádnické hodiny dle pokynů vedoucího oddílu v kalendářním roce nejpozději do 15.12. 2019

· brigádu lze odpracovat na kterémkoli sportovišti spolku, není podmínkou odpracovat na sportovišti, které člen nejvíce využívá

· v případě neodpracovaných brigádních hodin je člen povinen uhradit částku 150 Kč/hod., tj. celkem max. 450 Kč do pokladny spolku. Částku uhradit nejpozději do 15.1.2020

· evidenci odpracovaných brigádnických hodin a výběr poplatku za neodpracovanou brigádu zajistí vedoucí oddílu nebo jím pověřený člen

· termíny všech brigád budou postupně oznamovány na tomto odkazu

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo