14.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020

Hráči registrováni u ČTS, prosím dodržet bod 2. hracího řádu

Členské příspěvky:

- závodní hráči – dospělí 1 800,-Kč

- závodní hráči – mládež 1 200,-Kč

- ostatní členové oddílu – dospělí 1 300,-Kč

- ostatní členové oddílu – mládež 900,-Kč

- důchodci (vč. invalidní), registrovaný 800,-Kč

-              důchodci (vč. invalidní), neregistrovaný 550,-Kč

-           děti do 6.let                                                        200,-Kč

- zápisné u nových členů – dospělí 1 000,-Kč

- zápisné u nových členů – mládež 500,-Kč

- přispívající, ženy na MD 400,-Kč

-           přispívající - mládež                                          200,-Kč

- hostující 700,-Kč

-

Pozn.

Mládež do 18 let a studující do 26 let věku (25 a 364 dní)/

Kategorie přispívající představuje udržovací poplatek členství ve spolku, kdy člen má zájem o zachování členství, ale v příslušném roce nebude aktivně využívat majetek a zařízení spolku. V případě, že se v průběhu daného roku rozhodne majetek a zařízení využívat, může doplatit všechny příspěvky podle ceníku v plné výši nebo hradit poplatky jako příchozí dle tohoto bodu.

 

Kategorie hostující představuje příspěvky hostujících hráčů uvedených na soupiskách soutěžních týmů. Přispívající a příchozí hradí v případě hry se členy TO pouze poměrnou část ceny dvorce dle bodu 16 Hracího a provozního řádu.06.
VV SODOPO - sdělení předsedy

BRIGÁDY  PRO  ČLENY  SOKOLA  DOLNÍ  POČERNICE z.s.  v roce  2019

Od 1. 1. 2015 jsou v našem spolku povinné brigády pro všechny členy spolku od  15 + let věku.

· odpracovat 3 brigádnické hodiny dle pokynů vedoucího oddílu v kalendářním roce nejpozději do 15.12. 2019

· brigádu lze odpracovat na kterémkoli sportovišti spolku, není podmínkou odpracovat na sportovišti, které člen nejvíce využívá

· v případě neodpracovaných brigádních hodin je člen povinen uhradit částku 150 Kč/hod., tj. celkem max. 450 Kč do pokladny spolku. Částku uhradit nejpozději do 15.1.2020

· evidenci odpracovaných brigádnických hodin a výběr poplatku za neodpracovanou brigádu zajistí vedoucí oddílu nebo jím pověřený člen

· termíny všech brigád budou postupně oznamovány na tomto odkazu


Již pravidelně se poslední den v roce koná Silvestrovský turnaj našeho tenisového oddílu a ani letos tomu nebylo jinak. Jiné však na něm bylo to, že se poprvé konal pod naší "vlastní střechou", a tak jsme se konečně i v zimě cítili jako doma.Celkem se sešlo 8 dvojic, čímž byla beze zbytku naplněna kapacita dvou kurtů od 9:00 do 14:00. Velmi potěšující byla letošní hojná účast našich tenistek a také účast, a to bych zejména rád vyzdvihl, zástupce našeho tenisového dorostu. V zápasech byly viděny skvělé výměny, mezi hráči panovala silvestrovská nálada, ke které přispěl catering Květy a Jany. Těm za to patří velký dík. O kvalitě letošního ročníku nejlépe vypovídá pořadí

8. místo - Markéta Brejchová a Tomáš Bejcha (Tomáš letos 2. místo v SODOPO lize)
7. místo - Dáša Brejchová a  Jirka Brejcha (zkušeně si pohlídali rodinné klání)
6. místo - Dominika Hurtová a Libor Studený (ta Dominika když to trefí, tak to teda fakt letí)
5. místo - Iveta Udržalová a Martin Udržal (v zápalu boje omylem hráli o čtvrté místo, ale skončili pátí)
4. místo - Jura Bašista a Michal Víšek (černí koně turnaje si v posledním zápase zazvonili, letos určitě naposled)
3. místo - Milena Böhm a Honza Kolečko (zjistili, že se v jednom zápase nedá uhrát 14 gamů)
2. místo - Štěpán Zoubek a Ondra Dufek (žák a trenér, Štěpáne klobouček)
1. místo - Pavel Boček a Petr Bartoníček (prostě sešívky, ale velká gratulace, dobře vy)
Všem díky za účast a dobrou zábavu.
Jménem VV TO přeji všem členům TO hodně zdraví a štěstí v novém roce a hromadu vyhraných zápasů (teda pokud možno ne se mnou. Za VV TO Honza K.

22.
PF 2020 VV TO

PŘEJEME  VŠEM SVÝM ČLENŮM , OBCHODNÍM  PARTNERŮM  A PŘÍZNIVCŮM  VESELÉ VÁNOCE ,HODNĚ ZDRAVÍ,  ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ  V NOVĚM  ROCE 2020

 

VV TO SOKOL DOLNI POČERNICE  z.s.


21.
PF 2020

Krásné požehnané Vánoce a úspěšný nový rok 2020 Vám všem přeje Květa a Jana


10.
PRŮZKUM TURNAJE

ZATÍM JEN OVĚŘENÍ ZÁJMU.

1. SILVESTROVSKÝ TURNAJ 31.12.2019 cca od 11.hod

alternativa

2.NOVOROČNÍ TURNAJ 1.1.2020 cca od 11.hod

prosím napsat na email : tenis.sodopo@gmail.com do 20.12.2019

 

 

 


02.
NÁHRADY V HALE SODOPO

PRAVIDLA ZRUŠENÍ SEZONNÍCH PEVNÝCH HODIN V HALE V OBDOBÍ 7.10.2019 do 3.42020

  1. Možnosti rušení rezervace v předplacených časech, 48 hodin před začátkem rezervace
  2. Oznámení zrušení rezervace provede pouze předplatitel mailem, na adresu:
    tenis.sodopo@gmail.com
  3. Za takto zrušenou rezervaci získá permanentkář možnost vybrat si náhradu ve volných hodinách do 30 dnů od nahlášení zrušení původní rezervace, opět formou mailu na výše uvedenou adresu
  4. Rozsah takto zrušených rezervací (přesunutí do náhrad): objem nakoupený v běžném týdnu/1x kalendářní měsíc. (příklad: permanenkář má rezervováno 1,5 h/týden => může si dát do náhrad 1,5 h/měsíc)
  5. Výběr náhrad je z důvodů zjednodušení administrace nutný v celém rozsahu náhrady najednou
  6. Přesunuté hodiny do náhrad je nutné vyčerpat v rámci provozu haly

Za nevyčerpané hodiny do konce halové sezóny se peníze nevrací.

Stejný systém (lhůty, rozsah, způsob) se vztahuje i na děti s hodinami předplacenými s trenérem TO SoDoPo. Zodpovědným člověkem za rušení rezervace je pouze trenér TO SoDoPo.

Přístupový čip obdrží ,proti zaloze 100 Kč , ten kdo má  zaplacenou sezoní rezervaci ,nebo si nabije kredit v rezervačnim systemu .

RECEPCE OTEVŘENA :pondělí  -  pátek 14.hod až 18.hod.

Lze rezervovat 14 dní dopředu, rezervaci lze zrušit 24 hodin před rezervaci.

Pro nečlena je sleva na pevnou hodinu 10%. Rezervovat lze na tel. 724410088.

 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo